دانلود اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی آماده و نمونه اقدام پژوهی مربوط به کلیه پست های سازمانی

محل لوگو

اقدام پژوهی دبیر زیست شناسی

اقدام پژوهی دبیر شیمی

اقدام پژوهی دبیر فیزیک

اقدام پژوهی دبیر ریاضی

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

اقدام پژوهی دبیر دینی عربی

اقدام پژوهی خدمتگزار

اقدام پژوهی مربی بهداشت

اقدام پژوهی مدیر

اقدام پژوهی معاون عمومی

اقدام پژوهی معاون اجرایی

اقدام پژوهی معاون آموزشی

اقدام پژوهی معاون فنی

اقدام پژوهی معاون پرورشی

اقدام پژوهی مشاور

اقدام پژوهی دبیر تاریخ

اقدام پژوهی دبیر هنر

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی

اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی

اقدام پژوهی دبیر جغرافیا

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی و ورزش

اقدام پژوهی سرپرست خوابگاه

اقدام پژوهی انباردار

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی

اقدام پژوهی دبیر فلسفه و منطق

اقدام پژوهی هنرآموز رشته کودکیاری

اقدام پژوهی هنرآموز رشته چاپ

اقدام پژوهی هنرآموز رشته صنایع دستی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری

اقدام پژوهی هنرآموز رشته ساخت و تولید

اقدام پژوهی هنرآموز رشته تاسیسات

اقدام پژوهی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

اقدام پژوهی هنرآموز رشته الکترونیک

اقدام پژوهی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

اقدام پژوهی هنرآموز رشته کامپیوتر

اقدام پژوهی هنرآموز رشته نمایش

اقدام پژوهی هنرآموز رشته نقاشی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته خوشنویسی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته تربیت بدنی

اقدام پژوهی هنرآموز رشته گرافیک

اقدام پژوهی هنرآموز رشته ساختمان

اقدام پژوهی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 10
 • بازدید دیروز : 137
 • بازدید کل : 792896

اقدام پژوهی دبیرشیمی چگونه به کمک تجربیات برتر تدریس بر فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس شیمی تاثیر مثبت بگذارم؟


اقدام پژوهی دبیرشیمی چگونه به کمک تجربیات برتر تدریس بر فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس شیمی تاثیر مثبت بگذارم؟

اقدام پژوهی دبیرشیمی چگونه به کمک تجربیات برتر تدریس بر فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس شیمی تاثیر مثبت بگذارم؟در قالب ورد وقابل ویرایش در33 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

بیان مسأله

در دهه هاي اخير تلاشهاي زيادي در كشور صورت گرفته تا روشهاي كليشه اي و سنتي آموزشي جاي خود را به روشهاي تازه و بديع و مبتني بر نيازهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان دهد. آنان را خلاق و توليد كننده علم و دانش پرورش داده و دريچه هاي نويني را در زمينه علوم و تكنولوژي در كشور بگشايد. تغييرات نظام آموزشي و كتب درسي دانش آموزان نيز در همين راستا صورت گرفته است. اما علي رغم تمامي زحمات و هزينه هاي سنگيني كه آموزش و پرورش متحمل شده است، هنوز شاهد تدريس علم به شيوه سنتي و دبیر محوري هستيم. در قريب به اتفاق مدارس كشور، هيچ تغييري در زمينه تدريس و ارزشيابي و … ديده نمي شود.به همين علت به كرات دبيران ظالمانه مورد شماتت قرار مي گيرند كه چرا نمي توانند خود را با روشهاي مدرن آموزش وفق دهند. به همين جهت در اين مقاله سعي شده است بر علل و ريشه هاي تداوم شيوه تدريس سنتي و غيرفعال‌از سوي دبيران پرداخته شود.علل تداوم شيوه تدريس سنتي را مي توان در چند عامل زير پيگيري كرد.

1. تأثير برنامه و ساخت نظام آموزشي در فرآيند تدريس

ساخت نظام آموزشي يك جامعه، اعم از نگرشها و باورها، برنامه ها و آيين نامه ها مي تواند روش تدريس دبیر را تحت تأثير قراردهد. توجه يا عدم توجه نظام آموزشي به نيازهاي شاگردان و جامعه، اصالت دادن نظام آموزشي به محتوا وبرنامه ها به جاي رشد و تحول همه جانبه، عدم نظارت و كنترل سالم و ارزشيابي هاي اصولي و غيراصولي همه مي توانند روش تدريس دبیر را تحت تأثير قراردهند. در بررسي ساختار نظام آموزشي هر كشور دو نظام كاملاً متفاوت ديده مي شوند.

1-نظام متكي بر اصالت مواد درسي: از جمله ويژگيهاي نظام متكي بر اصالت مواد درسي اين است كه در اين نظام آموزشي يك برنامه ثابت براي كشور اجرا مي شود و محتواي برنامه مقيد به متن تنظيم شده است و رعايت انضباط يكنواخت آموزشي براي همه دبیران الزامي است.

2- نظام متكي بر رشد همه جانبه فرد: در اين نظام برنامه برحسب مقتضيات منطقه و نوع مدرسه و توانايي شاگردان تنظيم مي شود و محتواي برنامه به فعاليتهاي فردي و گروهي شاگردان تنظيم مي شود و محتواي برنامه به فعاليتهاي فردي و گروهي شاگردان بستگي دارد. دبیران در اجراي برنامه و انتخاب مواد درسي آزادي عمل و اختيارات بيشتري دارند و … .با كمي تأمل و دقت در نظام آموزشي كشور درمي يابيم كه نظام آموزشي كشور ما متكي بر اصالت مواد درسي است. زيرا دبيران بايد مطالب معيني را بدون توجه به تواناييها، استعدادها و علايق دانش آموزان تدريس نموده و ارزشيابي معيني را با ريزبارم معين به عمل آورند. بديهي است كه در چنين نظامي - همچنانكه محققان و دانشمندان علوم تربيتي معتقدند- دبیر آزادي عمل چنداني ندارد كه توسط آن بتواند به فعاليتهاي ابتكاري بپردازد و بطور كلي او مجبور است كه وظايف خاصي را كه از طرف سيستم به او تحميل مي شود را بدون كم و كاست اجرا نمايد.بنابراين به نظر مي رسد كه پيشنهادات داده شده براي تدريس فعال فيزيك در چنين سيستمي بي نتيجه خواهد ماند.

2. عدم آشنايي دبیران دروس مختلف با روشهاي نوين آموزشي علي‌رغم‌ اينكه‌ دبیران‌ دروس بطور گسترده مورد توصيه قرار مي گيرند كه روشهاي فعال آموزشي را جانشين روشهاي سنتي و دبیر محوري نمايند، دانش آموزان را درگير مسائل كاربردي و پژوهشي نمايند و گاهي اوقات روشهاي مختلفي همانند به كار بردن فناوري اطلاعات در آموزش ، روشهاي آزمايشگاهي، پروژه، پرسش و پاسخ و … براي تدريس به دبيران پيشنهاد مي شود، هنوز تعداد كثيري از دبيران فقط با عناوين اين روشهاي تدريس آشنايي دارند و يا اطلاعات خيلي محدودي دارند. معمولاً اين اطلاعات محدود را با استفاده از مطالب پراكنده مجلات كه اتفاقي به دست آنها مي رسد، كسب كرده اند و هيچ گاه بطور جدي و عمقي با اين روشها آشنا نشده اند. كلاسهاي ضمن خدمت دبيران نيز معمولاً آموزش مطالب تئوري و يا روشهاي آزمايشگاهي كلاسيك و سنتي است و هيچ گاه روشهاي فعال آموزشي، روشهاي سازماندهي كلاس و مديريت زمان براي تدريس با روشهاي فعال، مورد توجه قرارنگرفته اند. چگونه از دبیري كه هنوز با اين روشها آشنا نشده و مورد حمايت علمي قرار نگرفته است، مي توان انتظار داشت كه روشي را كه نمي داند به كار ببرد؟!

3. متناسب نبودن زمان با روشهاي فعال

مسئله زمان را از دو زاويه مي توان مورد توجه قرار داد

كمبود زمان لازم براي تدريس علوم به شيوه فعال: شكي نيست كه زمان تدريس روشهاي فعال طولاني تر از شيوه هاي سنتي گذشته مي باشد. تحقيقي از دبيران زیست مدارس استان همدان (كه تا حدي روش تدريس دانش آموز محوري را بكار برده اند) نشان مي دهد كه اين دبيران به عللي قادر به ادامه اين روش نمي باشند و اولين دليل اين دبيران كمبود وقت مي باشد. تقسيم كلاس به دسته ها و گروههاي كوچكتر، فعاليتهاي آزمايشگاهي، روشهاي بحث گروهي، استفاده از رايانه، خرد كردن مسئله به اجزاي كوچكتر … همه و همه نياز به زمان دارند. بنابراين با توجه به كافي نبودن زمان، استفاده از روشهاي فعال بسيار كمرنگ خواهد بود.

كمبود وقت دانش آموزان براي فعاليت و تحقيق

دانش آموزان براي انجام دادن فعاليتها، پروژه ها، بحث هاي گروهي كه منتج به نتيجه دلخواه شود، نيازمند آرامش و زمان هستند. زيرا يقيناً انجام دادن تكاليفي از سوي دانش آموزان كه منجر به يادگيري سطوح بالاي يادگيري در حيطه شناختي مي باشد، مستلزم وقت زياد است. از آنجايي كه نيمي از وقت دانش آموزان در مدرسه صرف مي گردد و حداقل نصف وقت باقي مانده آنها صرف حفظ و تكرار دروس عمومي آنها مي گردد (زيرا حداقل نصف دروس دانش آموزان علوم تجربي و رياضي را دروس رشته انساني تشكيل مي دهد) نيم ديگر وقت باقي مانده بايد صرف بقيه دروس تخصصي نظير فيزيك، زیست، آمار، رياضي، زيست و هندسه و … شود. مسلماً با چنين محدوديت زماني نمي توان از دانش آموزان توقع داشت كه چند ساعتي از وقت خود را صرف كسب اطلاعات از شبكه اينترنت و پروژه هاي تحقيقاتي و … نمايد.

4. عدم امكانات كافي در مناطق محروم و روستايي

دبیر خوب درشرايط محدود نيز مي تواند موثر واقع شود. اما شكي نيست كه فضا و تجهيزات آموزشي مناسب در كيفيت و شيوه انتخاب روش تدريس دبیر بسيار موثر است. كثرت دانش آموزان، نداشتن ميز و نيمكت كافي، نداشتن كتابخانه، آزمايشگاه، سايت كامپيوتر و … مي توانند روش تدريس دبیر را تحت تأثير قرار دهند. متأسفانه عدم امكانات در مناطق محروم به شدت روش تدريس دبیران را محدود كرده است . حتي در برخي از مدارس به دليل عدم كارايي و يا عدم اطلاع مديران ، دانش آموزان و دبيران از استفاده از همان امكانات محدود نيز منع مي شوند. بديهي است كه بدون آزمايشگاه و ابزار لازم و بدون در دست داشتن يك سايت كامپيوتر و يك كتابخانه با كيفيت مناسب نمي توان به دانش آموزان روشهاي تحقيق و تفحص را آموخت و نمي توان به مطالب و قوانين تئوري، لباس عملي پوشاند و به دانش آموزان ارائه كرد.

با تمام این تفاسیر بنده به عنوان دبیر شیمی استفاده از روش های فعال و نوین تدریس را بهتر و دقیقتر و تاثیر گذار تر می دانم و سعی دارم با آموزش توسط این گونه روش ها این درس را در دانش آموزانم نهادینه سازم.

توصیف وضعیت موجود :

اینجانب …. دبیر …. آموزشگاه … شهرستان .. هستم. بنده مدت … سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشم. مساله ای که بنده با آن مواجه شدم و باعث شد که تغییراتی در کلاس ایجاد کنم عدم علاقه دانش آموزانم در کلاس به مباحث شیمی بود بعد از گذشت چند جلسه متوجه شدم آنها علاقه کمتری نشان می دهند و نمره ارزشیابی های مستمر آنان در این درس کمتر است به همین دلیل تصمیم گرفتم پژوهشی در این زمینه انجام دهم . چرا که دانش آموزان به درس شیمی علاقه چندانی ندارند؟ آیا شیوه تدریس بنده یا سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس شیمی شده است ؟ عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه مطالعه این درس سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است ؟ عدم توجه به ارزشیابی های مستمر و تکوینی در یادگیری درس شیمی تاثیر داشته است ؟اینها سوالاتی بودند که باید پاسخ آنها را پیدا کرده و راهکارهای مناسب برای آنها پیدا می کردم . ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی- یادگیری است . همه دست اندرکاران امور آموزشی و تربیتی با کلمه ارزشیابی و امتحان آشنایی دارند .اگر بگوییم که ارزشیابی حلقه مفقوده یادگیری محسوب می شود زیاد به خطا نرفته ایم چرا که از یک نظر ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت های آموزشی دبیر و برنامه درسی محسوب می شود و از نظر دیگر ارزشیابی در روش های فعال تدریس شیمی باید مقدم و استمرار دهنده برنامه های درسی و فرایند تدریس شمرده شود ....

منابع و ماخذ

 1. آهنچيان، محمدرضا و ديگران (1383) اقدام پژوهي:راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس، تهران، انتشارات رشد.

 2. ارشدي، نعمت الله (1386) جهاني شدن و آموزش زیست، رشد آموزش زیست، دوره بيست ويكم، شماره2، زمستان.

 3. اميري، محمدعلي ( 1369). تفكر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش، تهران: انتشارات مدرسه.

 4. ايراني، يوسف؛ بختياري، ابوالفضل (1382) روش تحقيق عملي(اقدام پژوهي)، تهران، نشر لوح زرين.

 5. بايرم، اليزابت؛ بينگهام، مارگارت(1385) تلفيق فناوري در مدارس، مترجم، نونا حسن پور اينانلو، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست ويكم، شماره8، ارديبهشت.

 6. توكلي، معصومه (1385) آموزش مفهوم ، رشد آموزش زیست، دوره بيستم، شماره1، پاييز.

 7. چارياني، ابوالقاسم (1380) تأثير ICT بر برنامه ريزي درسي، دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي، كاردانش.

 

اقدام پژوهی دبیرشیمی چگونه به کمک تجربیات برتر تدریس بر فعالیت و یادگیری دانش آموزان در درس شیمی تاثیر مثبت بگذارم؟در قالب ورد وقابل ویرایش در33 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود اقدام پژوهی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما